Keresés

Címke: Ákr.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról1 I. FEJEZET ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Alapelvek 1. § [Az alapelvek szerepe] A közigazgatási hatósági eljárásokban – összhangban az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. cikkével – az eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak megfelelően és az eljárás minden szakaszában az e fejezetben meghatározott alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával jár el. 2. § [A jogszerűség elve] (1) A közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét […]