Keresés

Címke: 1993. évi III. törvény

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1 A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá a szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősségtől vezérelve az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:2 I. Fejezet Általános rendelkezések I. cím A törvény célja 1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság […]