Keresés

Kategória: Egyéb

Hootsuite és Buffer alternatívák

A Bufferben korlátozások vannak, a Hootsuite pedig amilyen drága, annyira tud kellemetlen meglepetéseket okozni, általában hétvégén, amikor még támogatásuk sincsen. Erre nem lehet alapozni, egy hálózat müködését. A linkek között előfordulhat olyan is, ami már nem él, ez amiatt van, hogy sok cég, saját magának csinál konkurenciát különböző aloldalakon, és ezeket rendszerint változtatgatja, ha nem hozza kellően az ügyfeleket. tt vannak a legjobb a szolgáltatás minősége alapján: Kontentino  FriendPlusme ContentStudio – Felfedezés, Kurátor és Közösségi […]

Gomb megnyomása után kék keret eltüntése Wordpresből CSS segítségével

Feladta a leckét megtalálni honnan is indulhatott ez a kódban, mert több WordPress téma alatt úgyanígy futott. A probléma megoldására Custom CSS részre töltsük fel az alábbi kódsort. .model-popup-btn:focus { outline: none; } Ha ez megvan a model-popup-btn helyére illeszük be nekünk hogyan szerepel a style.ccs részben, majd mentés.

2017. évi CXIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

2017. évi CXIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről *  1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti, a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére. 2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. 3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő: „JEGYZŐKÖNYV Magyarország Kormánya és […]

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. § [A törvény hatálya] E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. 1:2. § [Értelmezési alapelv] (1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni. (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni. 1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve] (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a […]

1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről1 Az Országgyűlés a gazdasági növekedéshez szükséges hosszú lejáratú kölcsönnyújtás lehetőségének javítása érdekében a következő törvényt alkotja: I. Rész A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. §2 E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarországon alapított és működő jelzálog-hitelintézetre, valamint a jelzáloglevélre. II. Rész JELZÁLOG-HITELINTÉZET A jelzálog-hitelintézet alapítása 2. § (1) A jelzálog-hitelintézet szakosított hitelintézet. (2)3 A jelzálog-hitelintézet alapítására, működésére, felügyeletére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: […]

2004. évi II. törvény a mozgóképről

2004. évi II. törvény a mozgóképről1 Magyarország Országgyűlése a magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé tétele, a mozgóképkultúra fejlődését szolgáló források hatékony felhasználását elősegítő támogatási rendszer, valamint az ezt szolgáló és az európai uniós szabályozással összhangban álló jogszabályi háttér megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:2 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Cím A törvény hatálya 1. § (1) A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások […]

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról1 A Magyarországon működő vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek […]