Keresés

Címke: 1997. évi XXXI. törvény

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásró

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1 Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben, továbbá az Alaptörvényben meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvénnyel, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel összhangban a következő törvényt alkotja:2 ELSŐ […]