Keresés

Energiaátvétel törvény 92/2018. (IV. 27.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély, a Hivatal egyéb határozatai és a határozatokban foglalt egyéb jogosultságok – a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel – sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.”

2. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre e rendelet szerinti kötelező átvételi jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelem:)

„d) a kötelező átvételi jogosultság mint vagyoni értékű jog nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházáshoz kapcsolódó területet bármilyen jogcímen birtokló személyre történő átruházásán alapuló, legfeljebb a telephely tekintetében módosított kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére”

(irányul.)

3. § A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén kérelmezhető a Hivataltól a (2) bekezdés szerinti, villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő 3 évvel történő meghosszabbítása, ha a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása megtörtént vagy az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása;

b) a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása;

c) a hálózati csatlakozási szerződés meglétének igazolása;

d) az elektronikus építési napló megnyitásának igazolása.”

4. § A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A KÁT termelő kizárólag a telephely meghatározása tekintetében 2018. december 31-ig kérheti a Hivataltól a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat módosítását, amennyiben az új telephely tekintetében történő beruházást a Kormány rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. A fenti határidőre és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítésre való tekintet nélkül kérhető a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat telephely tekintetében történő módosítása akkor, ha a telephely helyrajzi száma a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendeletben meghatározott telekalakítási eljárás következtében módosul, de a telephely fizikai elhelyezkedése nem változik.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük