Keresés

2017. évi CLXVIII. törvény a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról

Tartalomjegyzék

2017. évi CLXVIII. törvény

a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról * 

I. FEJEZET

1. A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett egyes Megállapodások megszüntetése

(A 2005. évi LII. törvény I. és II. számú mellékletében kihirdetett szerződések nemzetközi jogi értelemben 2016. november 17-én, a III. számú mellékletében kihirdetett szerződés nemzetközi jogi értelemben 2016. december 21-én vesztette hatályát.)

1. § Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény I., II. és III. számú Melléklete.

2. A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett egyes Megállapodások felfüggesztése és megszüntetése

2. § Az Országgyűlés a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény VII., VIII., IX. és X. számú Mellékletében kihirdetett Megállapodások felfüggesztéséről szóló nyilatkozatokat (a továbbiakban: Nyilatkozatok) kihirdeti.

3. § A Nyilatkozatok hiteles angol nyelvű szövegét és azok magyar nyelvű hivatalos fordítását a 4. § tartalmazza.

4. § (1) A Brit Virgin-szigetek által tett nyilatkozat:

„Dear Sir,

In view of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States in Directive 8214/2/15 REV 2 COR 2, I have the honour to inform you that the British Virgin Islands intends to reflect this repeal, by suspending the bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the British Virgin Islands committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 January 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), the latter agreement having been signed by the British Virgin Islands in Berlin in October 2014. We intend to pass legislation shortly bringing the CRS into our domestic law and, in due course, to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry. We intend to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(b) of the MCAA.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with the British Virgin Islands to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive. Please could you also confirm that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement. Please could you also inform us of your intention to notify the Co-ordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, we will discuss with the United Kingdom Government the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Governemnt of the British Virgin Island

Done at Road Town, Tortola, British Virgin Islands on 18 November, 2015”

„Tisztelt Uram!

A tagállamok egyetértésével hozott 8214/2/15 REV 2 COR 2 Irányelvnek megfelelően az EU Megtakarítási Irányelvének (2003/48/EC) hatályon kívül helyezésére tekintettel tisztelettel arról tájékoztatom, hogy a Brit Virgin-szigetek erre a hatályon kívül helyezésre kíván reagálni azáltal, hogy felfüggeszti a bilaterális Megtakarítási Megállapodást, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes a Brit Virgin-szigetek 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016 január 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi a Brit Virgin-szigetek által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Szándékaink szerint hamarosan jogalkotást végzünk a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján. Szándékaink szerint értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (b) bekezdése alapján.

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Brit Virgin-szigetekkel kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza. Kérem arra vonatkozó megerősítését is, hogy a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással. Kérem arra vonatkozó tájékoztatását is, hogy szándékoznak-e értesíteni a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárásáról.

Kérem, Uram fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

A Brit Virgin-szigetek Kormánya nevében

Készült 2015. november 18-án, Road Town, Tortola, Brit Virgin-szigetek”

(2) A Kajmán-szigetek által tett nyilatkozat:

„Dear Sir,

In view of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States in Directive 2015/2060, I have the honour to inform you that the Cayman Islands intends to reflect this repeal, by suspending the bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the Cayman Islands committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 January 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement („MCAA”), the latter agreement having been signed by the Cayman Islands in Berlin in October 2014. We have passed legislation bringing the CRS into our domestic law and, in due course, we will notify the Coordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry. We intend to notify the Coordinating Body Secretariat under Section 7(b) of the MCAA.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with the Cayman Islands to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive. Please could you also confirm that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement. Please could you also inform us of your intention to notify the Coordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, we will discuss with the United Kingdom Government the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Governemnt of the Cayman Islands

Done at 24 November 2015”

„Tisztelt Uram!

A tagállamok egyetértésével hozott EU Megtakarítási Irányelvének (2003/48/EC) hatályon kívül helyező Tanácsi Irányelvre (EU) 2015/2060 tekintettel, tisztelettel arról tájékoztatom, hogy a Kajmán-szigetek erre a hatályon kívül helyezésre szándékozik reagálni azáltal, hogy felfüggeszti a bilaterális Megtakarítási Megállapodást, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes a Kajmán-szigetek 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016 január 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi a Kajmán-szigetek által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Elvégeztük a jogalkotást a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesíteni fogjuk Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján. Szándékaink szerint értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (b) bekezdése alapján.

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Kajmán-szigetekkel kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza. Kérem arra vonatkozó megerősítését is, hogy a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással. Kérem arra vonatkozó tájékoztatását is, hogy szándékoznak-e értesíteni a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárásáról.

Kérem, Uram fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

A Kajmán-szigetek Kormánya nevében

Készült 2015. november 24-én.”

(3) Montserrat által tett nyilatkozat:

„Dear Honourable Mihály Varga

The Repeal of EU Savings Directive (2003/48/EC)

In wiev of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States, I have the honour to inform you that Montserrat intends to reflect this repeal, by suspending the bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the Montserrat committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 January 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), the latter agreement having been signed by Montserrat in Berlin in October 2014. We intend to pass legislation shortly bringing the CRS into our domestic law and, in due course, to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry. We intend to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(b) of the MCAA.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with Montserrat to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive. Please could you also confirm that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement? Further, kindly inform us of your intention to notify the Co-ordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, we will discuss with the United Kingdom Government the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

Yours sincerely”

„Tisztelt Varga Mihály,

Az EU Megtakarítási Irányelvének (2003/48/EC) hatályon kívül helyezése

A tagállamok egyetértésével hozott EU Megtakarítási Irányelvét (2003/48/EC) hatályon kívül helyező Tanácsi Irányelv (EU) 2015/2060 alapján tisztelettel arról tájékoztatom, hogy Monsterrat erre a hatályon kívül helyezésre szándékozik reagálni azáltal, hogy felfüggeszti a bilaterális Megtakarítási Megállapodást, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes Montserrat 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016 január 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi Montserrat által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Szándékaink szerint hamarosan elvégezzük a jogalkotást a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesíteni fogjuk Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján. Szándékaink szerint értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (b) bekezdése alapján.

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Montserrattal kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza. Kérem arra vonatkozó megerősítését is, hogy a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással? Továbbá kérem szíves tájékoztatását is, hogy szándékoznak-e értesíteni a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárásáról.

Kérem, Uram fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

Tisztelettel,”

(4) A Turks és Caicos-szigetek által tett nyilatkozat:

„Dear Sir,

Re: Letter from the Government of the Turks & Caicos Islands

In view of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States in Council Directive (EU) 2015/2060, I write to inform you that Turks and Caicos Islands intends to reflect this repeal. The bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary will be suspended, to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the Turks & Caicos Islands committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 April 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), the latter agreement having been signed by Turks and Caicos Islands in Berlin in October 2014. It is our intention, to pass legislation shortly bringing the CRS into our domestic law and, in due course, to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with Turks and Caicos Islands to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive.

I light of the above, can you also confirm 1) that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement and 2) that . it is your intention to notify the Co-ordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, discussions will be undertaken with the United Kingdom Government as to the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Madam, the assurance of our highest consideration,

Respectfully,

Done at 4th of April, 2016”

„Tisztelt Uram,

Hivatkozás: Turks és Caicos-szigetek Kormányának levele

A tagállamok egyetértésével hozott EU Megtakarítási Irányelvét (2003/48/EC) hatályon kívül helyező Tanácsi Irányelv (EU) 2015/2060 alapján azért írok Önnek, hogy tájékoztassam, hogy a Turks és Caicos-szigetek erre a hatályon kívül helyezésre szándékozik reagálni. A kétoldalú Megtakarítási Megállapodás felfüggesztésre kerül, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes a Turks és Caicos-szigetek 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016. április 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi a Turks és Caicos-szigetek által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Szándékaink szerint hamarosan elvégezzük a jogalkotást a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesíteni fogjuk Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján..

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Turks és Caicos-szigetekkel kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza.

A fentiek fényében meg tudná-e erősíteni, hogy 1) a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással és 2) hogy értesíteni szándékoznak a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárását érintően.

Kérem, Hölgyem, fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

Tisztelettel,

Készült 2016. április 4-én”

5. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazást ad a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény IV., V. és VI. számú Mellékletében kihirdetett Megállapodások a 2018. naptári év végére való megszüntetésére.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazást ad a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény VII., VIII., IX. és X. számú Mellékletében kihirdetett Megállapodások a magyar felmondás kézhezvételét követően az egyes Megállapodásokban meghatározott napon való megszüntetésére.

6. § (1) * 

(2)-(5) * 

7. § * 

II. FEJEZET

6. Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi XLII. törvény módosításáról

8. § * 

9. § (1) Ez a törvény a – (2), (3) és (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § (2)-(5) bekezdése a magyar felmondó nyilatkozat másik szerződő fél részére történő kézbesítésétől számított 12 hónap lejártát követő napon lép hatályba.

(4) A 6. § (2)-(5) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(5) A 7. § 2019. január 2-án lép hatályba.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük